Om Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan var fram till år 2000 Sveriges statskyrka och har över sex miljoner medlemmar. Som en del säkert redan vet så var stat och kyrka i Sverige inte helt separerade förrän just år 2000, vilket bland annat innebar att alla som föddes i Sverige per automatik blev medlemmar i svenska kyrkan. Sedan år 2000 har därför antalet medlemmar fallit varje år, dels på grund av att de nya barn som föds i Sverige själva måste bli medlemmar i svenska kyrkan, men också för att allt fler väljer att gå ut ur kyrkan. Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, och en majoritet av invånarna ser sig själva som ateister. Trots detta är en klar majoritet alltså fortfarande medlemmar i kyrkan, av olika anledningar.

Svenska kyrkan och dess verksamhet i Sverige

Svenska kyrkan och aktiviteter

Vad gör egentligen Svenska kyrkan? Många i Sverige har kanske inte en särskilt tät kontakt med kyrkoverksamheten. Det kanske främst är i samband med begravningar och bröllop man besöker en kyrka. Eftersom allt färre gifter sig, och ännu färre väljer att göra detta i kyrkan så är det kanske framförallt begravningar man associerar svenska kyrkan med. Detta gör kanske att många associerar kyrkan med sorg och saknad. Det finns dock en mängd aktiviteter och evenemang som anordans i kyrkor runt hela landet, som man kan besöka vare sig man tror på Gud eller inte.

Svenska kyrkan fungerar särskilt på mindre orter som en samlingspunkt för befolkningen. Den lokala kyrkan blir ett givet ställe att fika på och även för att njuta av olika kulturella evenemang. Musik har alltid varit en stor del av religion och i en vanlig kyrka i Sverige kan man ofta komma och lyssna på olika körer. Särskilt under de stora kyrkohögtiderna lockar kyrkan mycket folk, framförallt under påsken och julen. Sedan 2014 är Antje Jackelen Sveriges ärkebiskop. Hon efterträdde då Anders Wejryd som suttit på posten sedan 2006.