Vår religion i Sverige

Sverige är nuförtiden ett sekulariserat land, och mindre än halva befolkningen utövar idag en religion. De allra flesta identifierar sig som ateister eller agnostiker. Definitionen av en ateist är att denne inte tror på någon gud, medan en agnostiker tvivlar på att det finns någon gud. Traditionellt sett har Sverige dock haft kristendomen som religion, och de flesta i landet är fortfarande medlemmar i Svenska kyrkan. Eftersom det under de senaste årtiondena kommit många människor från muslimska länder finns det dock en hel del personer som ser islam som sin religion. Det är svårt att hitta några exakta siffror på vilken religion människor i Sverige tillhör, eftersom det är svårt att mäta detta. Man tror till exempel att ca 110 000 människor i Sverige är troende muslimer, men en del menar att siffran snarare uppgår till närmare en halv miljon.

Religion i olika former i Sverige idag

Religion i olika former i Sverige

Ett problem med att mäta antalet muslimer eller kristna i Sverige har att göra med i vilken mån man är aktiv inom islam eller kristendom. Många personer i Sverige är döpta, har konfirmerats eller är medlemmar i Svenska kyrkan, utan att för den skull tro på Gud. Samma sak gäller för islam. Många lever efter sin familjs traditioner, men är inte nödvändigtvis särskilt aktiva i sin tro, eller kanske rent av är ateister. Ca 67 % av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, men endast 2 % är regelbundna besökare.

När det gäller övrig religion så utgör buddhister omkring 2 % av den svenska befolkningen, enligt en undersökning som gjordes 2012. Ca 3,5 % är medlemmar i någon typ av frikyrka, det vill säga en kyrka som inte är Svenska kyrkan. De största rörelserna inom den frikyrkliga verksamheten är Pingströrelsen och Equmeniakyrkan. Även den evangeliska frikyrkan och Svenska Alliansmissionen är relativt stora frikyrkliga rörelser med mellan 20 000 och 40 000 medlemmar. Bland övrig religion som också är kristen kan nämnas Jehovas vittnen, Maranata och Mormonerna.