Anderslövs församling i Trelleborg

Anderslövs församling ligger nära Trelleborg i Skåne och har en lång tradition och historia. Församlingen bildades redan under medeltiden och ingår idag i Lunds stift i Svenska kyrkan. Anderslövs församling ligger som sagt i Trelleborgs kommun och utgör ett eget pastorat, där även församlingar som Grönby, Gärdslöv och Önnarp ingår. Det finns flera kyrkor i den här delen av landet, och många av dessa är mycket gamla. Fru Alstads kyrka är ett exempel på en kyrka som byggdes någon gång under 1400-talet, till jungfru Marias ära. Anderslövs kyrka är dock ännu äldre och byggdes redan under 1100-talet. Kyrkan har dock byggts på allt eftersom, och bland annat tornet och spiran kom till under 1500-talet. Kyrkan används ofta i Anderslövs församling, läs mer om detta nedan.

Församling i Anderslöv i södra Sverige

Anderslövs församling och aktiviteter

I Anderslövs församling pågår det en mängd olika aktiviteter under hela året. Precis som i alla svenska kyrkor är julen och påsken de stora högtiderna. I december månad kan man komma på adventsfika, luciafirande och givetvis också ta del av fina uppträdanden under julhelgen. Man kan till exempel besöka både midnattsmässan och julottan den 24:e och 25:e december. Självfallet går det att besöka Anderslövs kyrka året om för gudstjänster, fika och olika typer av framträdanden.

Precis som många andra församlingar som ingår i svenska kyrkan har Anderslövs församling blivit en samlingspunkt för de som bor i orten. Man lockar både unga och gamla med olika aktiviteter, som inte sällan har musiken som utgångspunkt. För den som bor i Anderslöv kan man delta i kyrkans kör, som finns både för barn och vuxna. I Anderslövs socken bor det ungefär 2 500 personer, och ungefär det dubbla antalet ingår i Anderslövs församling. Man har hittat fynd som tyder på att platsen var bebodd redan under stenåldern, och man har också hittat två gravplatser som härstammar från bronsåldern.